Snabb bakterietillväxt

 

Tankarna på bilderna blev rengjorda och epoximålade i oktober 2007.     

Redan under våren/försommaren märktes konstiga fenomen med vissa bilar, ojämn gång, igensatta filter, svarta klumpar i botten av bränsletankarna mm. Kondensvattentesten av tankarna visade ingen indikation på vatten i botten.

Vi gjorde då en test av dieseln från en lastbil och från tankanläggningen, båda visade tillväxt av bakterier.

 

Vid kontroll med fiberoptik i tankarna såg man klart och tydligt en svartbrun sörja i botten och det beslöts att tankarna skulle öppnas för rengöring.

På bilderna, som togs i månadsskiftet juni-juli 2008,  kan man se hur bakterieslemmet på den här korta tiden växt till på tanksidorna och dragits med upp till pumparna vid sugröret.

Tankarna är nu rengjorda och Bio-Protect 2 är tillsatt för en fullständig desinficering av både tankar och rörsystemet.

Ny kontroll med fiberoptik kommer att göras i september.

 

 

Dieselbakterier

Diesel med FAME

Hur ser din tank ut ?

Monsterbakterie

Snabb bakterietillväxt

Se Videon

Säkerhetsdatablad

Beställ Bio- Protect 2

 


Hem

El-Sidan

Smörjutrustning

Smörjoljor & Fett

Tankar

Dieselpumpar

Stöldskydd Kockòn

Bio-Protect  2

Eldningsolja&Diesel

Vinschar 

Batterier

Kontakta oss