RME i diesel

Dieselbränsle med tillsats av RME (FAME)

 

Fame är förkortningen på fettsyrametylestrar som kan baseras på olika oljeväxter.

Från den 1 augusti 2006 är det möjligt att blanda i upp till 5% FAME i miljöklass 1.

Fame är en produkt som är biologiskt lätt nerbrytbar och därmed lättar tillgänglig för mikroorganismer, dieselbakterier!                                     Tillsatsen av RME gör även att Famedieseln är vattenkänsligare än vanligt dieselbränsle.

Det är därför extra viktigt att eliminera risken för angrepp av bakterier genom att i förebyggande syfte tillsätta Bio-Protect 2.    

 Bio-Protect 2 har ingen begränsning i hållbarhet så därför kan man alltid ha en förpackning till hands att använda vid varje tankning.

   Se länkar

      www.spi.se                                                                                           

 

 

Dieselbakterier

Diesel med FAME

Hur ser din tank ut ?

Monsterbakterie

Snabb bakterietillväxt

Se Videon

Säkerhetsdatablad

Beställ Bio- Protect 2

 

 


Hem

El-Sidan

Smörjutrustning

Smörjoljor & Fett

Tankar

Dieselpumpar

Stöldskydd Kockòn

Bio-Protect  2

Eldningsolja&Diesel

Vinschar 

Batterier

Kontakta oss