Dieselbakterier. Ett snabbväxande problem.

 

Hur uppstår dieselbakterier?

Oljeprodukter vill likt andra organiska material brytas ner av mikroorganismer som är naturligt förekommande i mark. De kommer in i bränslet via luften under förvaring och hantering.

Kolet i bränslet används som föda för tillväxt och de börjar växa vid kontakt med kondensvattnet i botten av tanken, eller de små vattendropparna som svävar fritt i bränslet.

 

Mikroorganismer i detta sammanhang omfattar bakterier, svampar och alger, som i förbindelse med diesel och övriga brännoljor populärt kallas dieselbakterier

 

När optimala förhållandet uppstår för bakterierna i form av vatten och lämplig temperatur, så förökar de enskilda mikroorganismerna sig mycket snabbt och kommer så småningom att fylla mer och mer i botten av tanken med ett brun/svart, klibbigt, slemmigt lager.

 

Detta kommer så småningom att resultera i ett totalt bränslestopp. 

 

Ett antal haverier, där slemmet på grund av grov sjö, rörts om i bränsletanken/tankarna och sedan satt igen bränsletillförseln, med påföljande motor stopp, har inträffat.

Ett vanligt tecken på att dieseln infekterad är färgförändringar på bränslet i glaskoppen på filtren.        

 

Även ytorna i tankar och resten av bränslesystemet angrips och utsätts för en etsning, vilket kan förorsaka betydande skador på spridare och pumpar.

 

Vid FAME inblandning är det extra viktigt att undvika vattenrester i tanken då Fame är en biologisk produkt och därmed också lättar angrips av mikroorganismer.

Hur kontrollerar man eventuellt angrepp dieselbakterier?

Förutom tidigare nämnda optiska kontrollen i bränslefiltret som bara antyder att det kan finnas angrepp, bör man göra en kontroll med Dipstick Combi som är en enkel och kvalitetssäker lösning

för att påvisa en eventuell förekomst av aeroba bakterier och mögel i bränsle och kylvätskor.

Provtagning och inokulation görs genom att doppa Dipstick Combi i vätskan man vill kontrollera.

Resultatet fås enkelt efter inkubering, genom att jämföra antalet kolonier på agarplattan med gränsvärdena på den avläsningsmall som medföljer varje förpackning.

 Hur undviker man dieselbakterier?

Det viktigast är att undgå kondensvatten i bränsletanken, vilket kan vara svårt.

Det är i de flesta fall är det omöjligt att dränera bort kondensvattnet från bränsletankarna, både i fritidsbåtar och större maskindrivna enheter vilket gör dessa extra utsatta för angrepp.

 

Genom att tillsätta BIO-PROTECT 2 vid varje tankning, i förhållandet 1:5000, får man en förebyggande behandlingen som dödar eventuella mikroorganismer och förhindrar en ny tillväxt.

 

Bio-Protect 2 blandar sig fullt ut i dieseln och kondensvattnet och förbränns helt.

Bio-Protect 2 förorsakar inga skador i motorer eller i andra maskindelar.

Bio-Protect 2 är inte miljöfarligt.

Bio-Protect 2 är inte transportfarligt, kan flygfraktas över hela världen.

Bio-Protect 2 har obegränsad hållbarhet.

 

Förebyggande docering.                                                 

                                                                                                                                                  

100 ml räcker till hela   500 liter diesel.                                             

250 ml räcker till hela 1250 liter diesel.                                            

500 ml räcker till hela 2500 liter diesel.                                            

Dubbel docering vid bekämpning.                                                        

                                                        

                 

      

 

 

Dieselbakterier

Diesel med FAME

Hur ser din tank ut ?

Monsterbakterie

Snabb bakterietillväxt

Se Videon

Säkerhetsdatablad

Beställ Bio- Protect 2

 

 


Hem

El-Sidan

Smörjutrustning

Smörjoljor & Fett

Tankar

Dieselpumpar

Stöldskydd Kockòn

Bio-Protect  2

Eldningsolja&Diesel

Vinschar 

Batterier

Kontakta oss