Så här kan det se ut i din tank

 

Så här kan det se ut i dieseltankar som angripets av dieselbakterier.

                     Hur ser det ut i din?

 

Dieselbakterier

Diesel med FAME

Hur ser din tank ut ?

Monsterbakterie

Snabb bakterietillväxt

Se Videon

Säkerhetsdatablad

Beställ Bio- Protect 2

 


Hem

El-Sidan

Smörjutrustning

Smörjoljor & Fett

Tankar

Dieselpumpar

Stöldskydd Kockòn

Bio-Protect  2

Eldningsolja&Diesel

Vinschar 

Batterier

Kontakta oss